Lekplatsbesiktning Stockholm

Vi är ett bolag som arbetar inom lek och säkerhet för offentliga och privata parker i Sverige.

Lekplatsbesiktning Stockholm

Vi är ett bolag som arbetar inom lek och säkerhet för offentliga och privata parker i Sverige.

Om oss

Lekplatsbesiktning Stockholm

Trygg Lek Sverige AB

Organisationsnummer: 559002-2470